Bjørnejakt- Newfoundland

Bjørnejakt - Newfoundland

bear 0004 2011-03-17.jpg
Newfoundland som ligger i den østlige delen av Canada, er den plassen i hele Nord-Amerika som har tettest bestand av elg, her er også en stor bestand av svartbjørn, men ingen ulv.

Skogen på Newfoundland er meget tett og jaktmåten er av denne grunn åtejakt. Den første Mylla-jegeren besøkte Newfoundland allerede i 1994, så vi har bra erfaring med jakten her. Du har fellingsrett på to svartbjørner og kan kombinere jakten med laksefiske mot et tillegg i prisen. Trofeavgift på eventuelt bjørn nummer to er 500 CAD.


Canada-Newfoundland 2008 071.JPG


Sjekk dagens kurs på Canadiske dollar på Google.


gallery_button.pngCanada-Newfoundland 2008 040_535137.JPG

bear 0005 2011-03-17.jpg

Program:
● Dag 1 Avreise Norge – Canada -Overnatting på hotell første natten
● Dag 2 Bil til jaktcampen
● Dag 3 Jakt
● Dag 4 Jakt
● Dag 5 Jakt
● Dag 6 Jakt
● Dag 7 Jakt
● Dag 8 Avreise fra Canada - Norge
● Dag 9 Ankomst Norge